Solbergafonden

Som medlem i Reumatikerföreningen Karlstad kan du söka bidrag ur Gulli Olssons Solbergafond. Bidrag kan sökas till rehabilitering och hjälpmedel. Tips! du kan söka bidrag även till ditt deltagande i föreningens rörelseaktiviteter. Ansökan skall göras senast 1 mars.

§1 Bakgrund
På årsmötet i Reumatikerföreningen Karlstad den 19 februari 2006 har beslutats att fastigheten Solberga skall avyttras och att de medel som försäljningen ger skall användas till medlemmarnas rehabilitering. Nettoförsäljningen inbringade 399 kkr. som har avsatts till en fond benämnd Gulli Olssons Solbergafond.

§2 Förvaltning
Styrelsen i Reumatikerföreningen Karlstad ansvarar för att fondens kapital förvaltas och särredovisas i föreningens bokföring. Fondens kapital kan placeras i värdepapper och räntebärande bankkonto. Maximalt 50% av kapitalet får placeras i aktiefonder.

§3 Ändamål
Fondens ändamål är att ge bidrag till medlemmars rehabilitering inklusive hjälpmedel.

§4 Utdelning
Fonden utdelar bidrag en gång om året. Utdelning sker endast av avkastning på kapitalet. Ansökan skall inlämnas till styrelsen senast 1 mars.
För att kunna få bidrag skall personen som söker varit medlem i Reumatikerföreningen Karlstad minst tre år vid ansökningstidens utgång. Bidrag skall inte ha givits de tre senaste kalenderåren.

Utdelningen av bidrag beslutas av styrelsen.
Bidraget ges med maximalt belopp 1000 kr per person. Varje ärende behandlas enskilt. Kvitto på inköpt hjälpmedel skall redovisas senast 31 december.

§5 Ändringar av fondstadgar
Dessa fondstadgar kan endast ändras vid Reumatikerföreningens Karlstad årsmöte.

Dessa fondstadgar fastställdes av årsmötet 18/2 2007.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.